Plavání pro MŠ a ZŠ

Aqua club ORCA je především místem oddechu a dobré nálady.
KontaktNaše služby

Plavání pro děti MŠ

Pro skupiny 6 – 8 dětí, je možno předplaveckou výuku zorganizovat i v bazénu v Orce, komfortnější prostředí, teplejší voda.
Pro skupiny 20ti dětí – využíváme bazén na ZŠ Demlova

Jaké jsou základní cíle předplavecké výuky dětí MŠ:

  • vštěpovat dětem základní hygienické návyky
  • seznamovat děti s vodou a přivykat je na pravidelný pobyt ve vodě
  • učit je nebát se vody
  • naučit co možná největší počet dětí základním plaveckým dovednostem, které jsou potřebné pro pokračování v plavecké výuce: orientace ve vodě a pod hladinou, splývání v obou polohách (na zádech i na břiše), dýchání do vody, potápění hlavy, skoky a pády do vody
  • postupně a nenásilně děti seznámit s kraulovým, znakovým a prsovým pohybem nohou, přitom přihlédnout k věkovým zvláštnostem, pohybovým schopnostem a dovednostem dětí zmíněného věku

Některé děti už v předškolním věku zvládnou kromě jednotlivých pohybů také plaveckou souhru a jsou na nejlepší cestě stát se postupně plavci.
Trvání lekce 45 minut (na bazénu ZŠ Demlova) + 15 minut převlékání
Trvání lekce v Orce 30 minut

Počet lekcí: 10
Cena bez dopravy (10 lekcí): 1700 Kč

Plavání pro děti ZŠ

Nabízíme povinnou výuku plavání pro žáky ZŠ v Jihlavě a okolí na bazénu ZŠ Demlova.

Žáci města a okresu Jihlava dochází na plaveckou výuku, hrazenou ze státního rozpočtu, ve dvou nebo ve třech po sobě jdoucích ročnících v rozsahu 40 hodin. Projekt Základní škola doporučuje docházku do plavecké výuky žákům 3. a 4. ročníků na základě progresivního rozvoje psychické a fyzické zdatnosti, který vede k nejefektivnějšímu a nejekonomičtějšímu vynaložení státních finančních prostředků.

Vzhledem k časově omezené a nízké dotaci doporučené MŠMT ČR, která je pro splnění dovedností stanovené pro výkon „Plavec“ nedostačující, nabízí PŠ docházku do plavecké výuky ve třech a více plaveckých etapách. Tato koncepce „Komplexní plavecké výuky“ obsahuje ucelený výukový metodický plán, jehož cílem a výsledným produktem je tzv. VŠESTRANNÝ PLAVEC, který není ohrožen případným utonutím na základě nedostačujících dovedností.

Cílem plavecké výuky je naučit děti správně plavat. Dát žákům základy dvou plaveckých způsobů. U některých žáků je důležité docílit trvale kladného vztahu k vodnímu prostředí, což je zárukou, že si plavecké dovednosti bude nadále zdokonalovat. U některých žáků se samozřejmě nepodaří projít celým obsahem učiva. Vzhledem k tomu, že plavecká výuka je pedagogický proces je nutno dodržovat pedagogické zásady: systematičnost, postupnost od jednoduchého ke složitějšímu, aktivita, kolektivní i individuální přístup k žákům.

Po ukončení kurzu žáci obdrží Mokré vysvědčení, pedagogický doprovod záznamní list s hodnocením žáků.